bất động sản tăng mạnh

Các doanh nghiệp bất động sản đang lãi lớn 6 tháng đầu năm

20160812142914-7682 Ở phân khúc nhà ở trung cấp, lượng cung tăng lên và lượng căn hộ cũng tiêu thụ mạnh mẽ nên lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh phân khúc này cũng tăng mạnh. Do hàng tồn kho giảm mạnh nên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh