bí quyết giúp bán hàng

Bí quyết giúp bạn gây được ấn tượng hiệu quả khi gặp khách hàng

moigioijpg-1470323237 Trên đây là 8 bước anh Lộc Hạnh đúc rút từ kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, theo anh, 8 bước này sẽ không phải đúng với tất cả các trường hợp môi giới gặp trong thực tế, điều quan trọng trong mọi cuộc tư vấn là bạn cần linh hoạt ứng dụng và xử