chọn vật liệu hàng rào

Nhà bạn thêm đẹp nhờ ý tưởng trang trí cho hàng rào

hang-rao-1-1466765569 Trước khi bạn chọn loại, xem xét cả tính thẩm mỹ của bạn và nguồn điện. Đèn led hoặc đèn dây thường được sử dụng nhất. Tuy nhiên đèn lồng hay ngọn đuốc có thể cung cấp một nguồn ánh sáng nhẹ nhàng hơn. Hàng rào không chỉ để phân chia ranh giới khu vực