kinh nghiệm của đại gia

Chia sẻ kinh nghiệm thành công của đại gia bất động sản thế giới

lybgia-thanh-1454147958 Khởi nghiệp từ năm 28 tuổi, đến nay khi đã bước vào tuổi 69, Donald Trump đã xây dựng được một đế chế hùng mạnh, mặc dù trong quá trình đó cũng gặp không ít khó khăn với 4 lần tuyên bố phá sản. Lý Gia Thành đi lên từ một người nhập cư nghèo,