nước ngoài đầu tư đất

Nhà đầu tư nước ngoài và những hạn chế cần lưu ý khi đầu tư

bat-dong-san-khu-dong-tphcm-itbt-1466754552885 Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó. Bất động sản là một trong những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan