sát khí quanh nhà

Quanh ngôi nhà gặp sát khí và cách để bạn hóa giải

1417577178-1398271589-12 Bên cạnh nhà là trạm biến thế hoặc trên nóc nhà có đường dây điện cao thế chạy qua cũng có hung sát. Biến thế và đường điện cao thế có từ trường lớn và thuộc vào hành Hỏa trong ngũ hành. Để hạn chế tính hỏa quá mạnh này thì treo trước cửa các